D Ė M E S I O !

IEŠKOME PARTNERIŲ, ILGALAIKIAM BENDRADARBIAVIMUI, ORGANIZUOTI SRAIGIŲ SUPIRKIMĄ !

Tel. + 370 69499333


GARDUMELI - gurmaniški užkandžiai kiekvienam!

Metiniai pajėgumai – apie 1500 tonų perdirbtos produkcijos.
Verslo partneriai ir klientai daugiau nei 8 Europos šalyse.
95 procentai visos produkcijos yra parduodama užsienyje.

Receptai
Kokybė

  Mes siekiame užtikrinti kokybiškus ir saugius mūsų gaminamų produktų gamybos procesus. Gamyboje naudojame modernius ir higienos reikalavimus atitinkančius įrenginius. Gaminių kokybės kontrolė didina konkurencingumą tarptautinėse ir Lietuvos rinkose, tai mus skatina nesustoti vietoje ir nuolat tobulėti. Siekiame, kad mūsų gaminiai būtų kokybiški, saugūs vartotojams, turėtų gerą reputaciją rinkoje. Įmonėje įdiegta kokybės sistema apima šiuos etapus: planavimą, kontrolę, užtikrinimą, gerinimą. 


  Įmonėje yra įdiegta RVASVT sistema. „Gardumeli“ europinis veterinarinio patvirtinimo numeris: LT 01-10 EB.

undefined
Projektas Nr. 04.2.1-LVPA-K-804-03-0027. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas UAB "Gardumeli". Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas.

Projektas inicijuojamas siekiu nustatyti įmonės energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonės energijos vartojimo efektyvumui didinti: mažinti įmonės energijos sąnaudas, įsigyti alternatyviuosius energijos išteklius (saulės energiją) leidžiančią panaudoti įmonės poreikiams įrangą. Tai prisidėtų prie Lietuvos įsipareigojimo klimato kaitos ir energetikos srityje vykdymo didinant energijos vartojimo efektyvumą ir energijos panaudojimą iš atsinaujinančių energijos šaltinių ir tuo pačiu mažinant anglies dvideginio išmetimus įmonės gamybos procese naudojant aplinkai draugišką energijąundefined
Įmonė vykdo projektą „UAB „Gardumeli“ eksporto plėtra“ (projekto Nr. 03.2.1-LVPA- K-801- 02-0209), kurio metu su savo stendu dalyvaujama tarptautinėse parodose.

UAB „Gardumeli“ daugelį metų sėkmingai gaminanti sraigių produkciją planuoja eksporto plėtrą. Projekto tikslas – skatinti pardavimus užsienio rinkose, dalyvaujant tarptautinėse parodose, kuriose pristatomi įmonės pagaminti masito produktai. Projekto metu UAB „Gardumeli“ dalyvaus penkiose tarptautinėse parodose. Pagrindinė projekto nauda – naujų užsakovų suradimas ir eksporto apimčių augimas. Eksporto plėtra siejama su Čekijos, Italijos, Latvijos, Lenkijos ir Prancūzijos rinkomis.


Daliniam projekto finansavimui gauta ES parama pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA- K-801 „Naujos galimybės LT“. Projektą dalinai finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.
Kokybė