D Ė M E S I O !

IEŠKOME PARTNERIŲ, ILGALAIKIAM BENDRADARBIAVIMUI, ORGANIZUOTI SRAIGIŲ SUPIRKIMĄ !

Tel. + 370 69499333


GARDUMELI - gurmaniški užkandžiai kiekvienam!

Metiniai pajėgumai – apie 1500 tonų perdirbtos produkcijos.
Verslo partneriai ir klientai daugiau nei 8 Europos šalyse.
95 procentai visos produkcijos yra parduodama užsienyje.

Receptai
Istorija
2020

Gautas išskirtinės kokybės produkcijos ženklas – „Label Rouge", suteikiamas Prancūzijos žemės ūkio ministerijos. 

2014

Įrengta nauja pakavimo linija, kuri ženkliai praplėtė visos produkcijos (sraigių, grybų bei uogų) pakavimo galimybes. Taip pat šiais metais įrengta taros plovimo įranga, leidžianti palaikyti geresnį švaros lygį bei sumažinusi rankų darbo apimtis.

2013

Papildoma ES parama padėjo įrengti specializuotą laboratoriją, skirtą produkcijos kokybės rodiklių stebėjimui ir užtikrinimui. Taip pat ši laboratorija yra pritaikyta naujų produktų, receptų kūrimui bei testavimui.

2009

Šaldymo ir aušinimo įranga patobulinta, įdiegiant modernią monitoringo ir stebėsenos sistemą. Tai leido įmonei ženkliai padidinti šaldomos produkcijos kiekius – iki 30 tonų per dieną. Tai pat suteikė galimybes teikti šaldymo paslaugas.  


2005

Svarbus gamyklos patalpų atnaujinimas, kurio metu įdiegta moderni gamybinės linijos oro ventiliacijos ir aušinimo sistema bei vandens filtravimo įranga. Šie elementai ne tik leido dar labiau padidinti produkcijos kokybės kontrolę, bet ir ženkliai pagerino darbo sąlygas visiems darbuotojams.

2002

Bendrovė kreipėsi ir gavo ES paramą, pagal specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros programą (SAPARD). Lėšos panaudotos uogų perdirbmo ir šaldymo įrangai modernizuoti, tai leido ženkliai padidinti uogų produkcijos kokybę ir kiekius.


1999

Didelis augimo tempas paskatino perkelti visą gamybą į naujai pastatytas patalpas Retkonių g. 4, Vilniuje. Įmonė šiuo adresu dirba ir šiandien.


1995

Įkurta bendra Lietuvos - Vokietijos kapitalo įmonė, kuri ėmėsi kartu su partneriais gaminti aukštos kokybės maisto produktus iš sraigių, grybų, uogų. 


1990

Bendrovė pradėjo veiklą prieš ketvirtį amžiaus – mes pirmieji Lietuvoje, kaip privati kompanija, pateikėme gyvas vynuogines sraiges Vakarų Europos pirkėjams.


Istorija